Kereta Merdeka atau Mati

Sahabat BP yang berbahagia, pada jaman perjuangan fisik melawan para penjajah negri tercinta ini, dikenal sebuah sebutan Kereta Merdeka ataoe Mati, untuk kereta api pertama di Indonesia yang turut berjuang bersama-sama para pejuang kemerdekaan kita pada saat itu.
 
Kereta api uap tersebut beroperasi mulai jaman perjuangan pada tahun 1919 hingga masa kemerdekaan pada tahun 1945, dan bahkan masih digunakan hingga tahun 1982 untuk kepentingan transportasi umum masal.

Read more ►